Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι:

 1. Όροι

Το «Alkaliko Nero ενημερωτικό site » διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες της. Αναλαμβάνει δε και την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα.

 1. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Το « Alkaliko Nero ενημερωτικό site » δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της https://alkalikonero.gr, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες πληροφορίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Οι πληροφορίες δηλαδή εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, video, παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι γενικού και ενημερωτικού χαρακτήρα και κάθε πρόσωπο που εισέρχεται σε αυτή αναλαμβάνει προσωπικά την πλήρη ευθύνη και κάθε κίνδυνο που τυχόν προκύψει από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, απεκδυόμενης πάσης ευθύνης της ιστοσελίδας. Τα κέιμενα και τα video είναι μεταφρασμένα από άλλες πηγές πληροφόρησης.

Το περιεχόμενο, οι πληροφορίες, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και δεν υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη οποιωνδήποτε πράξεων.

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν θα δίνει καμία εγγύηση ή αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη για την καταλληλότητα, αξιοπιστία, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών ή γνωστοποιήσεων. Η ιστοσελίδα καταβάλλει οποιαδήποτε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει ακριβείς, σαφείς, ορθές, πλήρεις, ενημερωμένες και εύκολα διαθέσιμες πληροφορίες στον διαδικτυακό της τόπο. Ωστόσο, δεν θα δίνει καμία εγγύηση ή αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη (ούτε και από αμέλεια ακόμη) για οποιεσδήποτε ζημίες που ενδέχεται να υποστούν οι επισκέπτες/χρήστες ως αποτέλεσμα χρήσης του διαδικτυακού της τόπου.

Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν προσωπικά και τη σχετική ευθύνη οποιασδήποτε χρήσης των παρεχόμενων πληροφοριών, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της ιστοσελίδας.

Τα χαρακτηριστικά του κειμένου μπορούν να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή απο τους διαχειριστές του site, χωρίς καμία δική τους ευθύνη.

 1. Περιορισμός ευθύνης

Το « Alkaliko Nero ενημερωτικό site » ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Το Nero Kangen ενημερωτικό site δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης το Alkaliko Nero ενημερωτικό site ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα https://alkalikonhttps://alkalikonero.grero.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Enagic. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, video, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της « Alkaliko Nero ενημερωτικό site » και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της « Alkaliko Nero ενημερωτικό site » ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την « Alkaliko Nero ενημερωτικό site » ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ή/και του ιστού https://alkalikonero.gr  ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στις ιστοσελίδες www.nerokangen.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 1. Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.alkalikonero.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτή για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).,

παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 1. Ενημερωτικά e-mail (newsletters)
 2. Το « Alkaliko Nero ενημερωτικό site » ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email.
 3. Δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση
 4. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί
 5. Βάλετε τη διεύθυνση αποστολής του Alkaliko Nero news στη safe list σας
 6. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της nero kangen, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τo Unsubscribe κουμπί του newletter.
 7. H « Alkaliko Nero ενημερωτικό site » χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Δεν παραδίδει σε 3ους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας.

COOKIES

Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, έτσι και στο Alkaliko Nero ενημερωτικό site χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να αναγνωρίζουμε τον χρήστη και να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια στο Internet αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα καθώς το Internet είναι ένα πεδίο ανοιχτό και ελεύθερα προσπελάσιμο σε τρίτους. Δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν σε επίπεδο δικτυακού τόπου με τη χρήση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών και συστήματος προστασίας δικτύου (firewall) υψηλής προστασίας.

Επιπλέον το Alkaliko Nero ενημερωτικό site χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση RSA 256 bit , για ασφαλείς online επικοινωνίες και συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλοιωθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), αποτελεί παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλοιωθεί κατά την μεταφορά. Σημειώνεται πάντως ότι η επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου SSL είναι εφικτή, μόνον μέσω φυλλομετρητών (web browsers) που επιτρέπουν την επικοινωνία μέσω αυτής της τεχνολογίας.

Διαφημίσεις – Δεσμοί (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους

Η ιστοσελίδα, που φιλοξενεί το Alkaliko Nero ενημερωτικό site μπορεί να περιλαμβάνει παντός είδους διαφημιστικά δημιουργικά και links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites). Το Alkaliko Nero ενημερωτικό site δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών και δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παροχείς υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στην Υπηρεσία και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Ευχαριστούμε την εταιρεία κατασκευής και διαχείρισης ιστοσελίδων Wservices για τη συμβολή της σε αυτό το site

ΕΓΓΡΑΦΗ
Εβδομαδιαίο newsletter